Kognitiv

Om du nyligen flyttat, fråga grannarna om dessa 3 saker.


En av de viktigaste indikatorerna på om du kommer att vara bekväm att bo i din nya lägenhet är vad grannarna som ligger bredvid dig är. Vilka frågor borde de fråga?

Vad är deras förhållande till andra människor som bor i närheten

Vad kan detta förstås?

För det första kan du dra slutsatser personligen om dem. Om du hör något i andan av det faktum att de inte kommunicerar med någon, eftersom de flesta alkoholister och människor från samhällets nedre strata bor i huset, indikerar detta först och främst att det är dessa grannar som du inte kom ifrån det bästa. Särskilt om du väljer ett bra område.

Tycker de om att bo i detta hus

Vad kan detta förstås?

Från första hand kan du lära dig om nyanser som inte alltid säger när man säljer en lägenhet. Till exempel om avbrott i el, problem med ledningar, läckande tak, råttor eller särskilt våldsam granne. Men innan vi fattar ett beslut rekommenderar vi att du verifierar sannolikheten för denna information.

Känner de till distriktet

Vad kan detta förstås?

Till exempel, hur ofta besöker han din veranda och på vilka problem. I de flesta fall är husets hyresgäster inte personligen bekant med distriktets poliser, och om han fortfarande är känd är det troligt att han ofta är där på fallet. Och det här är nog inte den bästa funktionen.